5p Zdeněk Paseka

Ing. Zdeněk Paseka, profesionál v oboru polygrafie

Optimalizace technologických procesů v tiskárně

Jako vyučený tiskař jsem absolvoval v roce 1979 sekci polygrafie na vysoké škole Technische Hochschule Leipzig a již zde jsem v němčině prezentoval odborné práce na téma shoda nátisku s tiskem a programování kvality ofsetového tisku. První úpravy tiskových křivek (dnes často honosně nazývané „procesní kalibrace“) jsem prováděl v praktických podmínkách již v 80 letech - a to dokonce ještě na analogovém skeneru Crosfield.


Služby

Standardizace
procesu

Standardizace procesu ofsetového tisku

Číst více

Odborné technické
překlady

Odborné technické překlady z němčiny a angličtiny

Číst více

Tlumočení z a do
němčiny

Tlumočení z a do němčiny

Číst více

Poradenství v oblasti
polygrafie

Poradenství v oblasti polygrafie - tisku

Číst více

Soudní znalec v
polygrafii

Soudní znalec v polygrafii, oceňování strojů a tiskovin.

Číst více

Pod firemním logem (všech) „pět Pé“ se ukrývá pět hlavních oborů mé činnosti v oblasti polygrafie. V rámci všech těchto činností poskytuji širokému polygrafickému publiku i osvětovou činnost v rámci Společnosti tisku, Svazu polygrafických podnikatelů i součinnosti s Katedrou polygrafie, chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice s cílem vytříbení české odborné terminologie a zajištění konkurenceschopnosti českých tiskáren na aktuální světové úrovni.

Ceny za veškeré činnosti poskytuji na poptávku.